VMT GROUP - Tuyển dụng
Thông tin ứng viên
Ảnh đại diện
01. Thông tin cá nhân
Họ và tên (*)
Ngày sinh (*)
Chiều cao
Cân nặng
Nơi ở hiện nay (*)
Giới tính (*)
Tình trạng hôn nhân
Số di động (*)
Email
Tài khoản Facebook của bạn? (*)
Bạn đã từng ứng tuyển tại VMT Group?
Nếu có, khi nào? vị trí nào?
02. Thông tin công việc
Mong muốn làm việc ở đâu
Ngày có thể đi làm
Thu nhập gần nhất
/tháng
Thu nhập mong muốn
/tháng
Bạn biết thông tin qua nguồn nào?
Khác (ghi rõ thông tin)
03. Trình độ học vấn
BẰNG CẤP (Điền bằng cấp cao nhất)
04. Kinh nghiệm làm việc
(Kể các hoạt động xã hội đã tham gia, nêu công việc gần nhất trước)
Xác nhận
Gửi hồ sơ
Đính kèm hồ sơ cá nhân (.doc hoặc .pdf)
Tạo
hồ sơ